PROCEDURY

Ośrodek prowadzi badania kliniczne zgodnie ze standardami ICH-GCP, ustawą Prawo Farmaceutyczne oraz przepisami EMA i FDA.

W celu sprawnego uruchamiania badania:

negocjacja umowy przystosowanej do ustawodawstwa polskiego trwa 5 dni roboczych.
w każdym projekcie jest opracowywana strategia rekrutacyjna.

Personel prowadzący badanie kliniczne jest przeszkolony odnośnie GCP, polskiego prawa i jeżeli to wymagane IATA

Ośrodek posiada wewnętrzne standardowe procedury postępowania (SOP) dotyczące wszystkich etapów prowadzenia badania klinicznego.

Procedury są dostępne na żądanie.

Ośrodek współpracuje z wykwalifikowanymi i doświadczonymi w prowadzeniu badań klinicznych lekarzami oraz personelem pomocniczym.

Każde badanie ma przydzielonego koordynatora, który odpowiada za administrację projektu i terminowość wprowadzania danych.