WYPOSAŻENIE

Ośrodek udostępnia certyfikowany i/lub kalibrowany sprzęt medyczny, włącznie z pracownią CT, MRI oraz pracownią endoskopową. Szczegółowa specyfikacja jest dostępna na żądanie.

Gabinety lekarskie oraz pomieszczenia socjalne są odpowiednio wyposażone do prowadzenia badań klinicznych.

Lek badany jest przechowywany w kontrolowanych warunkach, w zamykanym pomieszczeniu gdzie jest zapewnione alternatywne źródło energii elektrycznej (generator) w przypadku awarii energii elektrycznej.

Ośrodek ma oddzielne biuro badań klinicznych, gdzie monitor badań klinicznych może w komfortowych warunkach korzystać z internetu, telefonu, faksu oraz kserokopiarki.